Verklaring gebruik meststoffen

Hierbij verklaar ik dat het commerciële product en de stof of het mengsel met deze stof (zie hieronder) alleen wordt gebruikt voor professionele land- en tuinbouwdoeleinden, en uitsluitend wordt doorverkocht of geleverd aan een andere partij, indien deze een soortgelijke verklaring van gebruikt opstelt, met inachtneming van de beperkingen die zijn vastgesteld in Verordening (EU) 2019/1148 voor het aanbieden aan particulieren.


Lijst van door Keizer Feerwerd geleverde meststoffen die vallen onder precursoren voor explosieven waarvoor een beperking geldt:

Dit betreft een volledig overzicht van producten, niet noodzakelijkerwijs door u afgenomen. De jaarlijkse hoeveelheid aangekochte producten die geleverd en gedocumenteerd worden door Keizer Feerwerd is bepalend voor de verklaring.

Handelsnaam van het productPrecursor voor
explosieven
waarvoor een
beperking geldt
CAS-nr.Concentratie %
g/g N in
verhouding tot
ammoniumnitraat
(en in %
ammoniumnitraat)
Beoogd
gebruik
Blend NP 24+14+0Ammoniumnitraat6484-52-219 (55)Meststof
De Heus Kas + 9 ppm SeAmmoniumnitraat6484-52-227 (78)Meststof
De Heus Maatmest KAS/ Kali-60Ammoniumnitraat6484-52-219 (55)Meststof
De Heus N23 + 6MgO + 7SO3 + 6 ppm SeAmmoniumnitraat6484-52-223 (67)Meststof
GrasPlus 14000Ammoniumnitraat6484-52-222 (63)Meststof
GrasPlus 14000 + 9 ppm SeAmmoniumnitraat6484-52-222 (63)Meststof
GrasPlus 14500Ammoniumnitraat6484-52-218 (51)Meststof
GrasPlus 14500 + 12 ppm SeAmmoniumnitraat6484-52-218 (52)Meststof
GrasPlus 14500 + 5 ppm SeAmmoniumnitraat6484-52-218 (52)Meststof
GrasPlus 15000Ammoniumnitraat6484-52-220 (57)Meststof
GrasPLus 15000 + 5 ppm SeAmmoniumnitraat6484-52-220 (57)Meststof
GrasPlus 15000 + 12 ppm SeAmmoniumnitraat6484-52-220 (57)Meststof
GrasPlus 18000Ammoniumnitraat6484-52-222 (62)Meststof
GrasPlus 18000 + 5 ppm SeAmmoniumnitraat6484-52-222 (63)Meststof
GrasPlus 18500Ammoniumnitraat6484-52-219 (53)Meststof
GrasPlus 18500 + 5 ppm SeAmmoniumnitraat6484-52-219 (54)Meststof
GrasPlus StartAmmoniumnitraat6484-52-218 (50)Meststof
Kalkammonsalpeter (KAS)Ammoniumnitraat6484-52-227 (78)Meststof
Kalkammonsalpeter (KAS) + MgOAmmoniumnitraat6484-52-227 (78)Meststof
Kalkammonsalpeter (KAS) + MgO NutramonAmmoniumnitraat6484-52-227 (78)Meststof
Maismest N24 + 0,25B + HUMICoatAmmoniumnitraat6484-52-217 (49)Meststof
Maismest N24 +20SO3 + 0,25BAmmoniumnitraat6484-52-218 (50)Meststof
MinopSpoor 14500Ammoniumnitraat6484-52-216 (46)Meststof
Novagran N24 + Zwavel (Kas Zwavel)Ammoniumnitraat6484-52-221 (60)Meststof
SulfanAmmoniumnitraat6484-52-224 (69)Meststof
Blend NP26 +7 + 0Ammoniumnitraat6484-52-219 (55)Meststof
KAS zwavel 27% N +12% SO3Ammoniumnitraat6484-52-227 (78)Meststof
Maismest Humifirst 23N + 10% SO3 +0,2BAmmoniumnitraat6484-52-217 (49)Meststof

Achtergrond van onze vraag

Zelfgemaakte explosieven zijn een veelgebruikt wapen voor terroristen en andere criminelen. Dit komt door de eenvoudige verkrijgbaarheid van veel grondstoffen, zoals minerale meststoffen. De beschikbaarheid van deze stoffen wordt beperkt door EU verordening 2019/1148 en de Nederlandse Wet precursoren voor explosieven. Sinds februari 2021 is deze wetgeving aangescherpt. Hiermee wil de overheid voorkomen dat minerale meststoffen kunnen worden gebruikt voor illegale vervaardiging van explosieven.

Verklaring nodig voor levering
Deze verordening houdt ook in dat voor meststoffen met ammoniumnitraat ieder jaar een verklaring moet worden getekend door de veehouder. Om welke meststoffen het gaat vindt u hierboven. De ingevulde verklaring zullen wij opslaan bij uw klantgegevens en zal minstens 18 maanden bewaard worden. Zonder deze verklaring mogen wij de meststoffen niet aan u leveren.

Wij rekenen op uw medewerking en zien de verklaring graag spoedig tegemoet. U kunt deze hiernaast aan de rechterzijde invullen.

Ondergetekende gaat akkoord met de verklaring op deze pagina:

Gemachtigde van: